Windows… tsk tsk tsk

PC-rage
Det er en stund siden jeg hadde en Windows pc hjemme som jeg selv måtte fikle med. Men for å kunne tilby samme brukeropplevelse til skolebarnet hjemme som på skolen så vi oss nødt til å kjøpe en pc. Og nå har jeg blitt minnet om hvorfor det er en stund siden jeg hadde en Windows pc hjemme…

I kveld har jeg holdt på i en time med å avinstallere søppelprogramvare som fulgte ferdig installert på pc’n, herunder inkludert en viruspakke som helte sirup i hele maskinen og fikk alt til å stå nærmest stille i helt utrolig lange intervaller.

Jeg kan jo i grunnen bare takke meg selv, som kjøpte pc fra et standard elektronikkvarehus. Likevel, mens jeg sitter her og venter, blir jeg i grunnen bare mer og mer takknemlig for at jeg bare unntaksvis trenger å forholde meg til dette. På jobben er det en hel IT-avdeling som får betalt for å vente, og hjemme er jeg velsignet med Mac som primær arbeidsenhet.

Hadde det ikke vært for den ville jeg ikke fått gjort stort – her mens jeg venter…

Hohum.