Gjennomført høyere utdanning

Siviløkonom – Master of Business and Economics

Handelshøyskolen BI – Sandvika
2000-2004 (heltid)

Inkludert valgfagkurs (6p) i nyhetsjournalistikk ved BI Oslo. Spesialisering i strategi. Skrev siviloppgave om strategiske ressurser og aktiviteter i avisredaksjoner.

Cand. mag. – teologi og historie

Universitetet i Oslo
Grad oppnådd våren 2001, etter inkludering av studiepoeng fra BI

Histore grunnfag
1999
Universitetet i Oslo – Historisk Filosofisk fakultet
Særemne om den industrielle revolusjon.

Kristendom mellomfag
fra høsten 1996 t.o.m. høsten 1997
Universitetet i Oslo – Teologisk fakultet

Psykologistudier
våren 1996
Universitetet i Oslo – Samfunnsvitenskapelig fakultet

Examen philosophicum
høsten 1995
Universitetet i Oslo – Historisk Filosofisk fakultet

Legg inn en kommentar