Read Full Post

Merkevarejournalistikk

Begrepet “Brand Journalism” brer om seg, og nylig har vi fått flere interessante eksempler på hvordan god merkevarejournalistikk kan arte seg. Seattle Police Departments såkalte “blotter writer” (politijournal-skribent) oppnådde nylig internasjonal berømmelse da han skrev en informativ artikkel om Washington […]

Random remarks
Read Full Post

Slik skaper du tillit med tekst

Steph Hay har skrevet en god artikkel på A List Apart om hvordan en kan skape tillit gjennom å skrive “ekte”. Alt for ofte er tekstene vi skriver i jobbsammenheng tåkete, skrytete, upresise – mao kvalifiserer de med god margin […]

Random remarks