Read Full Post

Slik skaper du tillit med tekst

Steph Hay har skrevet en god artikkel på A List Apart om hvordan en kan skape tillit gjennom å skrive “ekte”. Alt for ofte er tekstene vi skriver i jobbsammenheng tåkete, skrytete, upresise – mao kvalifiserer de med god margin […]

Random remarks