Svenska Spel skal ta ansvar – Norsk Tipping gir blaffen

image

Ny styreleder i Svenska Spel skal påse at spillgiganten tar mer sosialt ansvar enn tidligere, skriver E24.se.

Svenska Spel tilsvarer Norsk Tipping, og de nye signalene fra den svenske regjeringen kunne med fordel nå frem til beslutningstakere i Norge også, etter min mening.

Svenskene har fått unntak fra prinsippet om fri konkurranse på pengespillområdet fordi Svenska Spel spiller en sosialt ansvarlig rolle. Unntaket på spillområdet er med andre ord begrunnet på samme måte som unntaket fra frikonkurranse innen alkoholsalg, der Systembolaget har monopol. Tilsvarende argumentasjon føres også i Norge, både for Vinmonopolets utsalg og for Norsk Tippings spillemonopol.

Men unntaket blir noe spesielt hvis det er vanskelig å påvise at spillmonopolet spiller noen sosialt ansvarlig rolle.

Dette ser nå svenskene ut til å ta konsekvensene av, og har hyret inn en ny kost for å rydde opp. Blant annet blir det etter sigende aktuelt å innføre advarsler mot tap og spilleavhengighet på reklamemateriell.

På andre siden av grensen (her) er Norsk Tipping fortsatt en av Norges største annonsører. Ikke mange advarsler å spore i disse reklamene.

Jeg har derfor satt opp noen enkle forslag:

  • "Sannsynligheten for å vinne i dette spillet er mindre enn sannsynligheten for at du blir truffet av lynet"
  • "Norsk Tipping tar brorparten av alle inntekter i dette og andre spill. Resten fordeles på noen svært få vinnere."
  • "Tilnærmet alle som spiller våre spill taper tilnærmet 100% prosent av innsatsen."
  • "Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vanlige millionærer er det mange av. Lottomillionærer er det svært få av."
  • "Gambling kan være avhengighetsskapende, men vi reklamerer likevel for det på tv i tilfelle du ikke er bitt av basillen ennå."
  • "Lavtlønte og lavtutdannede er overrepresentert blant de som spiller på våre spill. Derfor er våre reklamer blottet for rasjonelle argumenter og spiller skamløst på folkelighet og drømmen om rikdom uten innsats."

Hvilke advarsler skulle du gjerne sett på disse reklamene?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.