Stor bil, liten ….

MegabilSjokkmelding fra Cornell: Menn overkompenserer med en hel masse machotøys når deres maskuline identitet er truet.

“Masculine overcompensation is the idea that men who are insecure about their masculinity will behave in an extremely masculine way as compensation. I wanted to test this idea and also explore whether overcompensation could help explain some attitudes like support for war and animosity to homosexuals,” Willer said.

“Masculinity-threatened men also reported feeling more ashamed, guilty, upset and hostile than did masculinity-confirmed men,” states Willer’s report, “Overdoing Gender: Testing the Masculine Overcompensation Thesis.”

He questioned subjects about their political attitudes, including how they felt about a same-sex marriage ban and their support for President Bush’s handling of the Iraq War.

“I created composites from subjects’ answers to these and other questions,” he said. “I also gave subjects a car-buying vignette, presented as part of a study of purchasing a new car.”

Masculinity-threatened participants also showed more interest in buying an SUV. “There were no increases for other types of cars,” Willer said.

In a separate study, Willer verified that support for the Iraq War, homophobia and interest in purchasing an SUV were all considered masculine by study participants.

MegakranJeg støttet i hine hårde dager krigen i Irak, synes fortsatt ikke det bare var en dårlig ide å fjerne Saddams regime, har et arsenal med mer eller mindre gode homovitser på lager, og planlegger kjøp av meget stor bil (se forøvrig bilder til høyre for noen av finalistene). Jeg vurderer til og med å ta jegerprøven i høst, for virkelig å få slått fast en gang for alle at jeg ikke er en latterlig pyse bare fordi jeg valgte sivil vernepliktstjeneste.

Med andre ord: Jeg overkompenserer fordi jeg er usikker på min maskulinitet. Men hvem har egentlig skylden for at jeg er usikker på min maskulinitet? Hovedmistenkte inkluderer: Mor, ektefelle, kvinnelige arbeidskolleger, skolevesen og kvinnelige styrerepresentanter i landets almennaksjeselskaper. For hvert slag de vinner vil denne armadaen av særinteresser gjøre det enda mer vanskelig å få bukt med alle de miljø- og samfunnsproblemer som skapes ved at menn tvinges til å overkompensere på alle mulige måter i stadig større grad. Det er et kappløp med enorme destruktive konsekvenser for både enkeltindividet og fellesskapet av föra detta muntre menn.

Det er alarm! På vegne av halve verden, Andreas Andersen.