Journalistikken blir stadig viktigere

Omgivelsene og virkemidlene forandrer seg, men kjernen i god historiefortelling forblir uendret Evnen til å fortelle en viktige historier på en fengende måte krever kompetanse – den type kompetanse som […]