Så gjør vi så…

rydder

Pappaperm har nylig senket seg over hverdagen i det lille rekkehuset ved Lysakerelven, og dermed er det slutt på latsabblivet sammen med myke-mamma. Tøffe-pappa har kommandoen på brua nå, og da må alle mann (OG babyer) på dekk.

I dag har vi (blant annet) kostet jula ut av stua. De som ikke vet det (hvorav minst ÉN har brun bamse-fangedrakt) kan nemlig notere seg at det er trettendedag jul i dag. Og trettendedag jul, altså 6. januar, har fra gammelt av vært den endelige avslutningen på julefeiringen.

Tvi, godt å bli kvitt den. Ikke lenge til første utepilsen nå…