PR og teknologi

Inngående kunnskap om teknologi er avgjørende for å kunne gi gode kommunikasjonsråd, ikke bare til teknologiselskaper, men også til selskaper som ønsker å utnytte ny teknologi for å lykkes bedre med kommunikasjon.

Det handler ikke bare om å vite hvordan man lager en Tweet, men hvordan plattformer som Twitter, Ebay, WordPress, Bitcoin er bygget opp, hvilke retningslinjer som styrer dem, hvilke muligheter og begrensninger plattformen har, hvordan de samvirker og påvirker hverandre etc.

En av de ledende kommunikasjonsrådgiverne i selskapet jeg jobber (JKL og MSL Group) har en video som tar opp temaet PR og teknologi, hvor dette er et hovedpoeng.

Han vektlegger også utvikling av en robust “content strategy” som et vesentlig element for å hjelpe andre selskaper i sin tilnærming til den raske teknologiske utviklingen og alle de nye kommunikasjonsmulighetene teknologi presenterer fortløpende.