Blind og skjønnTV 2s Side 2 kan melde at det “endelig er vitenskapelig bevist at alkohol får oss til å oppfatte andre mennesker som vakrere”.

Forskere har sågar funnet opp en skala som beskriver den tradisjonsrike ølbrille-prosessens gradvise forvandling av bælstøgge troll til nammenam:

1 poeng: Liten eller ingen forskjønnende effekt.
50 poeng: Middels forskjønnende effekt.
100 poeng: Maks forskjønnende effekt.

For å øke den forskjønnende effekten trenger du:
– alkohol (jo mer, desto bedre)
– røyk (tåke, tobakksrøyk, røkelse, dugg – bruk alt du kan finne)
– mørke (stummende mørke, tussmørke, mørkets hjerte – ikke vær kresen)

Forskjønnende effekt oppnås ved å kombinere de tre nevnte faktorene.

Den ultimate ølbrille
Det er litt uklart i artikkelen, men logisk tolkning av ølbrilleformelen tilsier etter mitt skjønn at alle blir penere i takt med at du blir fullere og omgivelsene blir mørkere og mer røykfylte.

Den ultimate ølbrille oppnår du således ved å drikke deg blind.

Lykke til.