Også du, min datter

aviser

Det er ingen hemmelighet at undertegnede synes papiraviser er like inspirerende og nyttige som gul snø. Og derfor er det litt sårt at min datter Inger Lilli ser ut til å ha så stor sans for dem.

Bildet over avslører med all tydelighet at dette er en egenskap hun har arvet fra sin mor. (Jeg lukter en kvinnekonspirasjon her.)

En formildende omstendighet er at Lilli åpenbart har størst glede av å spytte på avisene og rive dem i stykker.

Det er da alltids noe.