Nyhetene krymper

Det finnes fortsatt store nyhetssaker som kan forene det norske folk til ett nyhetspublikum, uavhengig av alder, legning og suspekte særinteresser. Men generelt er de fleste nyheter ikke særlig ”store”. Inntrykket er tvert i mot at de blir stadig mindre. Og samtidig mer relevante og interessante.

De virkelig store og sensasjonelt saftige nyhetssakene skapes gjerne i de sjeldne tilfellene da det virkelige livet muterer og blir til en såpeopera. Intriger, maktkamp og komplikasjoner går sammen i en høyere enhet som trollbinder publikum.

Fra en nyhetsredaktørs perspektiv fortoner slike saker seg som en gave fra gudene. Ikke bare nyhetssaken, men mediene og journalistene selv får økt oppmerksomhet og prestisje.

Kontrasten til hverdagen kan være skarp.

Din Dagsrevyen for deg, og min for meg
Medie-evolusjonen er i ferd med å skape solid grobunn for en mediefauna preget av stadig smalere nisjeprodukter, og ”den store, viktige samtalen” redigert av et utvalg riksmedier fortoner seg mer og mer som fjern bakgrunnsstøy.

Forfatteren Chris Anderson har tidligere beskrevet denne utviklingen i boken ”The Long Tail“. Samme mann lanserte også termen “The Vanishing point theory of news”.

Uttrykket beskriver opplevelsen mange av oss har av at vår interesse for en nyhet øker jo nærmere den treffer oss, det være seg geografisk, følelsesmessig eller intellektuelt. Dette er i seg selv gammelt og velkjent. Men det nye er kraften dette har til å skape endringer i mediebildet.

Effekten er tydeligst på nett. De som vil har i noen år enkelt og gratis kunnet sette sammen en personlig nettavis med nyheter om for eksempel særegne fritidsinteresser og yrkesinteresser, fra venner og kjente, lokalmiljø og parallelle virkeligheter.

Og mange mediebedrifter hjelper gjerne til. De siste årene har vi i Norge sett flere større satsinger på nisjenettsteder for næringslivsnyheter, kvinnemagasiner og ikke minst kjendisstoff. Med Google News Norge har også privatbrukere muligheter til å lage skreddersydde nyhetsstrømmer basert på kontinuerlige søk i et bredt utvalg norske nettmedier.

Det nære først – annet hvis det er tid
Mengden og ikke minst tilgjengeligheten av nyheter som treffer nært i forhold til interesser, bosted og personlige relasjoner øker. Gitt at nærhet faktisk øker publikums interesse er konsekvensen dermed at de ”store” nyhetssakene gradvis presses bakover i den enkeltes nyhetstunnel – mot ”the vanishing point.”

I praksis fører dette til at nyhetsbildet for den enkelte fortoner seg som stadig mer relevant og interessant. Men for de som lager nyhetene gir hver enkelt nyhetssak i seg selv mindre gjennomslag og prestisje.

Mange vil oppleve dette som en positiv utvikling. Samtidig er det ikke vanskelig å skjønne at noen er uenig. De tradisjonelle massemediene har for eksempel fått betydelige utfordringer.

Legg inn en kommentar