Mitt liv som nerd: Ambient Executive Dashboard

DashboardAll denne digitale informasjonen kan gjøre en stakkar ganske snøblind. Forenkling kan derfor være nøkkelen til å sile ut det viktige fra alt det andre. Dette Dashboard’et er jo et skritt i den retning. Her kombineres real-time oppdatert informasjon fra internettets myriader av kilder med en old-school analog displayenhet. Resulatet er en temperaturmåler på syre, eller det vil si, noe som ser ut som en enkel og forståelig temperaturmåler, men som kan måle en hel haug med forskjellige ting.

Noen eksempler er:

  • Aksjeindeksene DOW (DJIA), S&P 500 og Nasdaq Composite
  • Lokal, regional og nasjonal værmelding
  • Trafikktetthetsmelding
  • Antall epost som venter på å bli besvart
  • Hvor forurenset luften er utenfor