Lengre permisjon til pappa

Statsbudsjettet 2009: Regjeringen foreslår å utvide fedrekvoten fra seks til ti uker.

To nye uker skal legges til som en forlengelse av den samlede stønadsperioden, mens to uker tas av den delen av stønadsperioden som i dag er til fri fordeling mellom foreldrene. Endringen foreslås å gjelde for fødsler og omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2009, skriver DN.

Topp.

One thought on “Lengre permisjon til pappa

  1. E.A.

    På tide at far blir tilgodesett med noen fordeler selv om han ikke har pupper!
    Harpunen

    Reply

Leave a Reply