Lengre permisjon til pappa

Statsbudsjettet 2009: Regjeringen foreslår å utvide fedrekvoten fra seks til ti uker.

To nye uker skal legges til som en forlengelse av den samlede stønadsperioden, mens to uker tas av den delen av stønadsperioden som i dag er til fri fordeling mellom foreldrene. Endringen foreslås å gjelde for fødsler og omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2009, skriver DN.

Topp.

En tanke om “Lengre permisjon til pappa

Legg inn en kommentar