Opparbeidet kompetanse

Formidling

Har jobbet daglig med formidling på papir og web siden høsten 2003, først som researcher, deretter som journalist og nå som informasjonsrådgiver. Spesialist på formidling av økonomi- og finansstoff.

Nettkommunikasjon

Er nettansvarlig for to nettsteder og to nyhetsbrev i jobbsammenheng, og har bygget flere nettsteder i andre sammenhenger (samtlige basert på WordPress). Alumnus fra Nettredaktørskolen. Avansert bruker av en lang rekke publiseringssystemer, slik som Idium, Easypublish, Episerver, WordPress, MovableType, Joomla, Drupal. Jobber jevnlig med tekst-, bilde- og dokumentoptimalisering for web, og har også noe erfaring med videoproduksjon for web.

Desktop publishing – grafisk produksjon

Jobber jevnlig med grafisk produksjon og DTP. (MS Publisher, Adobe InDesign/Pagemaker, QuarkXpress, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat og GIMP.)

Analyse og databehandling

Jobber daglig med databehandling i Excel, Access, MySQL og MS SQL-server. Hovedvekt på finansmatematikk og statistikk. Bred erfaring med grafisk fremstilling av ulike typer data. Har bygget flere databaser til ulike formål.

Språk

Flytende muntlig og god skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Lite tilfredsstillende fremstillingsevne i fransk og tysk, men kan bestille coca cola og is.

Legg inn en kommentar