Kj

Skitne hender

I heite hule… VG kan melde at gutter er skitne på henda.

En test av håndtak og kraner på toaletter ved en høyskole “har vist” at guttene tar bakteriene med seg ut, mens jentene lar de bli igjen på do.

“Litt av en bombe,” sier en kvinnestudent ironisk. Og legger til med et smil at man trenger vel ikke forskning for å finne ut at jenter er flinkest til å vaske hendene.

Forskning, my ass. Confusius ville sagt: Null pluss null er null – tull pluss tull er tull.

Jeg er rrrrrrystet
Det underliggende budskapet i denne artikkelen får man først et klart bilde av om man bytter ut ordet “gutt” i artikkelen med for eksempel “neger” eller “jøde”. Ja, nettopp. Blind mann kan slås ned både forfra og bakfra. Så få opp øynene, muchachos!

Storsamfunnet er i ferd med å bygge opp “vitenskapelig bevis” for at gutter er søppel, og dette beviset lagres i store digitale nettavisdatabaser på internett og vil lett kunne misbrukes til å frata oss gutter våre menneskerettigheter, sperre oss inne i en sædbank og nekte oss tippekamp på tv.

Og dette skjer samtidig som likestillings- og diskrimineringsminster Karita Bekkemellem Sørheim er i utlandet på bryllupsreise. Tilfeldig?! Neppe!

Overreaksjon?! Nåhåhåånååhåhåblirjegsinnanå!

Det er alarm! På vegne av vanvittig skitne. – And Andersen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.