Fiffig valgl

Ho hum

VG kan melde at en belgisk politiker lover oral-sex til 40.000 velgere. Valgløftet er en protest mot andre politikeres tomme valgløfter, og vil trolig bli brutt på lik linje med disse. Men et tomt valgløfte som inkluderer sex er mye morsommere enn et tomt valgløfte som ikke inkluderer sex – naturlig nok.

Mon tro om noen norske protestpolitikere har baller boller til å matche dette tilbudet i den kommende kommunevalgkampen? Kom igjen, Siv! Step up!

Politikeren bak løftet representerer partiet “NEI!”, som tar sikte på å protestere mot kjipe politikere ved ikke å møte opp til samtlige av plassene de vinner i valget. Dermed får sofavelgerne endelig anledning til å avgi en aktiv stemme som reflekterer deres agenda på en prikk.

NEI NEI NEI
Nei er generelt et veldig bruksvennlig politisk budskap. Jeg har lenge ment at kvinnebevegelsen, arbeiderbevegelsen, fagbevegelsen, Nei til EU-bevegelsen, anti-globaliseringsbevegelsen og Sosialistisk Venstreparti burde rasjonalisere bannerproduksjonen sin, og samle seg under et stort rødt banner med et stort svart NEI! på.

Dette banneret kunne de så brukt til enhver anledning, inkludert 1. mai, 17. mai, lønnsoppgjøret, landbruksoppgjøret, kommunevalget, NATO-møter og ved byggestart på diverse kraftverk rundt og forbi.

De sparte pengene kunne man gitt til et omstillingsfond for å bistå banner-arbeidere i etterutdanning.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.