Et barn er døpt i Sørkedalen

Inger Lillis dåp 19. oktober 2008 085

Så var Inger Lilli døpt. Hurra!

Dåp var ikke akkurat noen kampsak for meg, men jeg er glad Julie og jeg besluttet oss for å døpe henne, av flere grunner:

  • Dåpen markerer innvielse i det kirkelige fellesskapet, og den lokale menigheten blir en del av Inger Lillis lokalsamfunn. Med tid og stunder skal hun kanskje delta i barne- og ungdomsaktiviteter med tilknytning til kirken. Det hadde jo moren hennes glede av, uten at hun tok synlig skade av det.
  • Fadderordningen gir Inger Lilli flere voksepersoner rundt henne med et særskilt ansvar for å lære henne om kirkens tro- og kulturtradisjon. Denne kunnskapen er viktig for at hun fullt ut skal kunne forstå samfunnet hun lever i og historien som ligger bak oss. Fadderne er også medspillere i å gi Inger Lilli et verdifullt rammeverk for refleksjon omkring hva som er rett og galt.
  • Dåpsdagen er ett av flere livsriter der familien samles rundt Inger Lilli spesielt, og således en særlig markering av hennes tilhørighet i familien. For Inger Lillis familie er kirkeårets helligdager en naturlig ramme for flere viktige familietradisjoner, slik som jul, påske og allehelgensdag.
  • Dåpshandlingen markerer en start på utviklingen av personen Inger Lilli. På samme måte som humanetikernes navnefest feirer vi i dåpen at et barn er født og har fått sitt eget navn – en symbolsk markering av at barnet er et selvstendig individ og at dette individet skal få utvikle seg med særlig omsorg, støtte og veiledning fra de som utgjør fellesskapet omkring henne på dåpsdagen.

Tusen takk til alle som deltok på Inger Lillis dåp, og som på denne måten markerte at de ønsker å være en del av Inger Lillis liv fremover.

Det er selvsagt også rom for mange flere. Gud vet (formodentlig) at hennes mor kan trenge all den bistand hun kan få med en sådan slask til barnefar… (Jeg mener; seeee det slipset da… Rosa?! Slikt kan vanskelig være annet enn et rungende rop om hjelp.)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.