Du skal forske mye…

Forskning er spennende. Og fryktelig viktig, har jeg blitt fortalt. Dessuten er det åpenbart bare fantasien som setter grenser for hva man kan finne ut av. Bare se her:

babysovSøvn er sunt, og ikke
Søvnforskning er inn for tiden. Forskerfolka har ennå ikke funnet ut nøyaktig hvorfor vi må sove, men det er allerede klart at hvis vi lar helt være å sove så slutter vi å virke.

Jøss. Det var godt de oppdaget det i tide slik at vi kan få tatt våre forholdsregler…

En forskerfyr intervjuet i TIME har i tillegg funnet ut at de som sover mellom 6,5 og 7,5 time i snitt per natt lever lengst. Folk som sover mer eller mindre enn dette dør tidligere, uvisst av hvilken grunn.

Forskeren har riktignok ikke funnet ut på hvilken måte søvnlengde er koblet til ivslengde, eller om vi kan endre livslengden ved å justere søvnmønsteret.

Hvor lenge du sover ser altså kanskje muligens ut til å være litt dødsviktig, men du lever ikke nødvendigvis lengre ved å forandre på søvnmønsteret.

Kjekt å vite, eller hva?

Jeg vil også forske
Badekarmonologene har på tegnebrettet en verdensomspennende studie som vil se på korrelasjoner mellom livslengde og tid brukt på å lese ubrukelige forskningsrapporter.

I likhet med søvnstudien vil ikke denne kunne fortelle oss noe om hvordan livslengde er koblet til lesetid, eller om mindre/mer lesing vil kunne endre en persons livslengde.

Studien vil derfor ikke kunne brukes til noe fornuftig, men det er jo forskning uansett og nasjonen Norge har jo som uttrykt ambisjon at vi skal bruke 3 prosent av BNP på forskning innen 2010.

Bill. mrk. Gratis pengebrenning
Jeg jakter nå på pappskaller investorer som er villige til å finansiere min studie, som trolig vil koste noen millioner (jeg lover å gjøre den så dyr som mulig, slik at jeg kan bidra maksimalt til nasjonens forskningsambisjon om å bruke masse penger).

Jeg tar det for gitt at Forskningsrådet er interessert i å kaste penger etter prosjektet, men det offentlige bruker jo i stor grad sin designerte andel av BNP på forskning allerede.

I henhold til Kristin Clemets stortingsmelding "Vilje til forskning" er det privat finansiert forskning som skal stå for løvens andel.

Derfor: Jeg oppfordrer alle utgiftsglade tullinger samfunnsbevisste borgere til å bidra i denne nasjonale pengebrenningskonkurransen kunnskapsdugnaden og sende noen millioner kroner til Badekarmonologene som lover å bruke dem på forskning.

Interessert?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.