Det suger

ModellImpact Lab kan melde at supermodeller har det fælt.

En studie fra London har avdekket at modeller har dårligere mental helse, lavere tilfredshet og psykisk velvære enn folk i andre yrker.

Buhu, der altså.

Studien omfatter 56 modeller og 53 ikke-modeller, hvilket gjør den til en artig mellomting mellom kvalitativ og kvantitativ studie.

En forsker mener dette viser at ytre skjønnhet ikke er noe å strebe etter, ettersom det ikke gjør oss noe lykkeligere.

Det er dog litt uklart hvor bælstygge de 53 respondentene i kontrollgruppen faktisk var.