De sm

Kontorlego

Lucy Kellaway i FT har skrevet et oppmuntrende essay om gleden i de små ting:

Big pleasures – like religion or marriage – are leakier vessels than they used to be and life is getting so stressful that little things are all we have to keep us sane. The theory is expounded in “Froth on the Cappuccino – How Small Pleasures Can Save Your Life,” by Maeve Haran.

Kellaway gjør sin egen vri, og forsøker å finne små gleder en kan nyte på kontoret, hvilket det er få av i Harans bok, og lykkes til en viss grad. Her er noen små/store daglige gleder jeg deler med henne:

  • Komme før alle andre
  • En kopp kaffe ved pulten mens en leser e-post
  • En god stol
  • En ny penn fra lageret for kontorsaker
  • Samvær med hyggelige kolleger
  • Belønning for god innsats

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.