Dagen ER den samme uten

I forbindelse med omrokering av kontorlandskapet ble det nylig avholdt etasjemøte på jobben. Et av temaene var felles avisabonnement.

“Hvor mange stemmer for VG?” spurte møteleder og tittet omkring seg.

Stillhet. Litt mer stillhet.

En spøkefugl prøvde seg forsiktig med en svakt hevet hånd og et lurt smil borte i et hjørne og ble møtt med et unisont latterbrøl. “Ha ha ha ha! Ja, også vil vi ha Se og Hør også! Ha ha ha!” kom det fra en annen. “Dessuten mangler vi dasspapir,” kom det kjapt fra en tredje. Allmenn munterhet fulgte.

Akersgata er ikke hva det var, hvilket kanskje er noe å reflektere over når man skal annonsere og selge inn saker. VG eller Se og Hør? Samma det, vel? Ingen tør å vedkjenne seg at de leser det, og lesergruppen er stort sett den samme uansett.

Eller hva tror du?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.