Boblekart: Godt organiseringsverkt

Ideen med boblekart kommer i flere former, og er siste tilskudd til min produktivitetsverktøykasse. Den primære fordelen med denne formen er at boblene gir en visuell representasjon av hvor betydningsfull og omfattende den enkelte oppgaven i prosjektet kan være.

Dette systemet var opprinnelig tenkt som en forbedring av tradisjonelle To-do-lister, ettersom idemakerne savnet en bedre visualisering av betydningen av de ulike oppgavene enn en prioritert liste kunne gi. Det problemet har ikke jeg følt noe særlig på kroppen i forhold til den løpende To-do-listen jeg fører i Getting Things Done-systemet som holder meg i live gjennom hverdagene.

Men i forhold til avgrensede prosjekter ser jeg tydelig at denne formen for visuell representasjon av antall oppgaver, den enkelte oppgavens omfang og betydning kan ha svært mye for seg. Hvis man har et prosjekt som strekker seg over en viss tid, og hvor det er fastsatte dødlinjer på ulike stadier i prosjektet, kan en enkelt koble boblekart og Gant-kart sammen til en hybrid form. Med eclipse-formede bobler vil man kunne bestemme at bredden på boblen sa noe om hvor lang tid oppgaven er ventet å ta, mens høyden på boblen sier noe om oppgavens relative betydning i forhold til de andre. En kjempeviktig oppgave som tar lang tid, vil da se ut som en hval. En kjempeviktig oppgave som tar kort tid, vil se ut som et utropstegn. Fin måte å visualisere de vitale elementene i prosjektet på.