Erfaring fra arbeidslivet

Informasjonsrådgiver

Verdipapirfondenes forening
Fra april 2006
Nærmeste leder: Administrerende direktør Lasse Ruud

Som informasjonsrådgiver har jeg ansvar for foreningens eksternkommunikasjon gjennom blant annet egne nettsider, analyser, faktablader, nyhetsbrev, nyhetsovervåking og kontakt med pressen.

Journalist

Mandag Morgen
Fra mars 2005 til april 2006
Nærmeste leder: Redaktør Olav Anders Øvrebø

Som journalist skrev jeg analyser i Ukebrevet Mandag Morgen. Jeg gjorde også deskarbeid, redigerte andres analyser og satte sammen layout for enkelte sider i Ukebrevet. I tillegg hadde jeg et spesielt ansvar for Mandag Morgens nettsider.

Researcher

Mandag Morgen
Fra august 2004 – mars 2005 (heltid)
August 2003 – august 2004 (deltid 15-20 timer i uken)

Nærmeste leder: Analysesjef Silje Hole

Som researcher bisto jeg journalistene i redaksjonen med å samle og sjekke faktainformasjon, gjennomføre undersøkelser, samt bearbeide og fremstille informasjon gjennom figurer/tabeller/tekstbokser.

Redaksjonsmedarbeider

Kapital
Sommerjobb 2002 og 2003
Nærmeste leder: Redaksjonssjef Finn Øystein Bergh

Som redaksjonsmedarbeider i Kapital var jeg en av fem økonomistudenter som bidro i arbeidet med å anslå verdien av formuene til Norges rikeste personer. Arbeidet resulterte i oversikten “Norges 400 rikeste” som ble trykket i det 16. nummeret av Kapital 2002 og 2003.

Legg inn en kommentar