Al Gore!?!

Al Gore

Det er etter min mening ganske spesielt at Nobelkomitéen velger Al Gore foran kandidater som EU.

Riktignok er klimaproblemene vår tids største utfordring, men den direkte tilknytningen til fred på jorden er ikke åpenbar for meg. Synes Nobelkomiteen at tradisjonelt fredsarbeid for å hindre at folk lemlester og tar livet av hverandre er litt for snevert?

Men det er skuffende at EU i sitt jubileumsår ikke er funnet verdig til prisen. Fred på krigerkontinentet Europa er ikke noen liten bragd.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.