3 trinn til en sterk karakter

tre

I livet blåser det både motvind og medvind. Å ha en sterk karakter gjør deg rotfestet til å takle begge deler.

Poten Walt Whitman har visstnok slått fast at «karakter og personlig styrke er de eneste investeringer som har virkelig verdi.» Når man jobber med kapitalforvaltning, er det naturligvis litt tungt å sette to streker under den påstanden, men jeg medgir likevel at poeten har et godt poeng.

Ens karakter og personlige styrke preger alle aktiviteter og opplevelser i livet, styrer ens reaksjon på alle omstendigheter og påvirker de valgene man tar. En sterk og god karakter er således avgjørende for trivsel og velvære.

Her er tre peilemerker jeg har sniffet frem fra litteraturen som hevdes å være bærebjelker i en sterk karakter:

1. Se opp til andre og deg selv
For å bedre våre evner må vi gjerne ha noe å strekke oss etter. Ved å vise interesse og respekt for andre mennesker vekker du deres velvilje og skaper grobunn for nære vennskap og produktivt samarbeid.

Men et forbilde trenger ikke bare være andre personer. En kan også finne forbilder i naturen. Tenk for eksempel hvor usedvanlig uanfektet og sentrert en elg kan være der den gomler på en busk i skogen. Eller tenk på det stødige fjellet, den målrettede elven, treet som vokser sakte, men sikkert, mauren som jobber flittig.

Ved å være raus med andre og deg selv gir du samtidig rom for både å seire og feile. Disse to konseptene er tettere sammevevd enn mange ser ut til å forstå. Den som intet våger, intet vinner – men den som våger vil ikke alltid vinne.

2. Stå på
For å oppnå noe verdifullt må man anstrenge seg. Det gjelder enten det er snakk om et godt ekteskap, en perfekt restaurert gammel seilbåt eller evnen til å spille Humlens flukt på bassgitar.

Hvis det ikke koster deg noe, er det per definisjon ikke verdifullt, og hva skal du da med det? For å oppnå de de virkelig verdifulle målene må man holde fast på dem, prioritere arbeidet med dem og ikke gi seg i møte med motkreftene.

3. Klapp igjen
Taushet er gull. Stille og oppmerksom tilstedeværelse kan åpne opp en ny dimensjon i tilværelsen – omtrent som å få 3D på tv’n i stua.

Såkalt «Mindfullness» er blitt et trendnøkkelord de siste årene, kanskje som en motreaksjon mot all den offentlige tjatringen vi utsettes for i massemedier, på trikken og kontoret (for å nevne noe). Men trendnissene har en tendens til å lage en temmelig barokk saus av slike konsepter som i utgangspunktet er enkle og greie. I bunn og grunn handler Mindfullness om å holde kjeft og bare være tilstede, observere omgivelsene oppmerksomt uten å projisere noe på dem – verken tanker eller handlinger.

En interessant erfaring mange har gjort når de setter seg ned i slik stillhet er at det tar litt tid før hodet roer seg ned, men når man kommer dit får man en følelse av å ha satt pappskallen på lading. Ro senker seg, humør stiger, kreativitet øker, uløselige problemer blir håndterbare utfordringer og det meste av det man maser omkring med til daglig havner i et mer tjenlig perspektiv.

Gjøremål som tidligere overskygget alt kan bli fotnoter mens små øyeblikk opphøyes til fullkomne mikrolivsløp: Kontemplativ nytelse av en godt laget kopp te, barnets latter når det får fart på husken, klukkingen fra vannet i bekken, lukten og lyden av den første snøen, en hund som sukker dypt og tilfreds foran peisen.