Monthly Archives: June 2013

Journalistikken blir stadig viktigere

storyteller
Omgivelsene og virkemidlene forandrer seg, men kjernen i god historiefortelling forblir uendret

Evnen til å fortelle en viktige historier på en fengende måte krever kompetanse – den type kompetanse som hell og hardt arbeid har gitt en god journalist.

Les hvordan det nye medielandskapet gir dyktige historiefortellere en nøkkelrolle