Read Full Post

Fødselsdepresjon hos menn

En relativt fersk studie påviser at fødselsdepresjon ikke bare rammer kvinner, noe som bekrefter en sterk fornemmelse jeg personlig har hatt siden jeg selv ble far. Studien har inspirert noen refleksjoner om mine erfaringer fra de litt mer krevende sidene […]

Norwegian archives