Monthly Archives: June 2007

Kj

Skitne hender

I heite hule… VG kan melde at gutter er skitne på henda.

En test av håndtak og kraner på toaletter ved en høyskole “har vist” at guttene tar bakteriene med seg ut, mens jentene lar de bli igjen på do.

“Litt av en bombe,” sier en kvinnestudent ironisk. Og legger til med et smil at man trenger vel ikke forskning for å finne ut at jenter er flinkest til å vaske hendene.

Forskning, my ass. Confusius ville sagt: Null pluss null er null – tull pluss tull er tull.

Jeg er rrrrrrystet
Det underliggende budskapet i denne artikkelen får man først et klart bilde av om man bytter ut ordet “gutt” i artikkelen med for eksempel “neger” eller “jøde”. Ja, nettopp. Blind mann kan slås ned både forfra og bakfra. Så få opp øynene, muchachos!

Storsamfunnet er i ferd med å bygge opp “vitenskapelig bevis” for at gutter er søppel, og dette beviset lagres i store digitale nettavisdatabaser på internett og vil lett kunne misbrukes til å frata oss gutter våre menneskerettigheter, sperre oss inne i en sædbank og nekte oss tippekamp på tv.

Og dette skjer samtidig som likestillings- og diskrimineringsminster Karita Bekkemellem Sørheim er i utlandet på bryllupsreise. Tilfeldig?! Neppe!

Overreaksjon?! Nåhåhåånååhåhåblirjegsinnanå!

Det er alarm! På vegne av vanvittig skitne. – And Andersen.

I fengsel for

Fengselsfugl

Impact Lab kan melde at for noen kvinner er hverdagen så hard at litt tid bak lås og slå fremstår som en langhelg på spa.

Hm. Den preventive effekten av fengselsstraff synes med dette å ha avtatt en smule rundt og forbi…

På den annen side: Paris Hilton syntes jo det var kjipt.

Kanskje ligger her kimen til en løsning på justisminister Storbergets fengselskø-knipe? Sperr de rike inne (de er ikke så mange, men godt å bli kvitt dem lell), og send gjengangsforbryterne til Holmen Fjordhotell…

Det er jo i det minste et kreativt forslag, slik ministeren har vært på jakt etter.

16 leveregler for et bedre liv

Stephan Sagmeister hadde noen punkter om hvordan man skaffer seg litt færre dårlige dager, og litt flere gode, på TED-konferansen:

* Complaining is silly. Either act or forget.
* Thinking life will be better in the future is stupid. I have to live now.
* Being not truthful works against me.
* Helping other people helps me.
* Organizing a charity group is surprisingly easy.
* Everything I do always comes back to me.
* Drugs feel great in the beginning and become a drag later on.
* Over time I get used to everything and start taking if for granted.
* Money does not make me happy.
* Traveling alone is helpful for a new perspective on life.
* Assuming is stifling.
* Keeping a diary supports my personal development.
* Trying to look good limits my life.
* Worrying solves nothing.
* Material luxuries are best enjoyed in small doses.
* Having guts always works out for me.

Mer kostmetisk lovgivning. Hurra.

Universitetet i Oslo

Regjeringen forslår ytterligere lovfesting av akademisk frihet, nå også forstått som ansatte ved universiteter og høyskolers rett til å velge emne og metode for forskning eller utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av ansettelsesforholdet.

Hm, blir det på marginen økt bruk av tidsbegrensete prosjektstillinger med avgrenset forskningsmandat i akademia nå, mon tro?

Det er dog uklart om dette gir de fast ansatte akademikerne i romslig definerte stillinger rett til å forske på “ingenting spesielt” resten av karrieren.

Tungt ansvar
Men, med på lasset følger samtidig plikt til å offentliggjøre resultatene, og ansvar for at de holder et høyt faglig nivå. Jøss. Det var da voldsomt.

Knallhardt tilsyn?
Ettersom departementet er veldig fornøyd med institusjonenes nåværende praktisering og utøvelse av akademisk frihet innenfor de nåværende rammebetingelsene (også kalt hvileskjær) legges det ikke opp til jevnlig ransaking av institusjonenes praksis.

Det er også litt uklart hva sanksjonene for eventuelle brudd på akademisk frihet vil være, for eksempel hvis institusjonene i større utstrekning velger å utføre oppdragsfinansierte studier med superhemmelig innhold.

Inspirerende fremskritt
I lovpropen skrives følgende: “Departementet vil presisere at en lovfesting ikke vil innebære en endring av dagens rettstilstand, og en lovfesting vil heller ikke få økonomiske konsekvenser i form av rett til økt finansiering eller forskningsressurser til den enkelte ansatte.”

Dermed har vi fått ytterligere presisert en lov som “styrker og klargjør” ting for de som leser den. Måtte den lenge leve.

Hakk i beltet til kunnskapsministeren som har foretatt seg noe så imponerende som å foreslå presiseringer til en ny lov. For ikke å snakke om utvalget som har brukt mye tid og krefter på å komme så langt som til et så presiserende, klargjørende og styrkende lovforslag som dette.

Og nå: Sirkus!