12 trinn for å overvinne rævhøleriet

ravholeriet

Kommunikasjonsforum kan melde at ledelsesprofessor Robert Sutton ved Stanford-universitetet i California har grunnforsket litt på rævhøl i arbeidslivssammenheng.

I boken "The No Asshole Rule" lærer han oss å identifisere og eliminere rævhølene i hverdagen for å skape et bedre arbeidsliv.

Identifisere
Ifølge Sutton er det 12 trekk som kjennetegner et rævhøl i vitenskapelig forstand:

 1. Personlige fornærmelser
 2. Invadering av personlig rom
 3. Uoppfordret fysisk kontakt
 4. Trusler og skremsler, både verbalt og non-verbalt
 5. Sarkasme brukes for å håne og fornærme
 6. Mobbing via e-post
 7. Ydmykelser og detronisering av andres status
 8. Irettesettelser i andres nærvær
 9. Grove avbrytelser
 10. Nedverdigende blikk
 11. Overfall i enerom
 12. Usynliggjøring

Reparere
Sutton lanserer samtidig et 12-trinnsprogram for å eliminere de negative effektene av rævhøleri:

 1. Opplys tydelig at det gjelder nulltoleranse for rævhøleri på arbeidsplassen og gå foran med et godt eksempel
 2. Gjør regler, herunder nulltoleranseregelen overfor rævhøl, til et sentralt element i rutiner for ansettelser og oppsigelser
 3. Bruk også reglene overfor kunder, leverandører og samarbeidspartnere
 4. Klargjør for alle på arbeidsplassen at nulltoleranse gjelder i enhver sammenheng og på ethvert nivå i virksomheten
 5. Utelat rævhøl fra ansettelsesprosesser. Rævhøl har nemlig en tendens til å ansette andre rævhøl.
 6. Bli kvitt rævhøl så fort som mulig
 7. Betrakt et rævhøl som en dysfunksjonell medarbeider, selv om prestasjoner på enkelte områder er gode
 8. Gi ingen anledning til å misbruke makt eller status på arbeidsplassen
 9. Lær medarbeiderne å håndtere konflikter på en konstruktiv måte
 10. Vær oppmerksom på omgangsform og handlingsmønstre i virksomheten
 11. Lær medarbeiderne å argumentere og kjempe for sitt syn uten å rakke ned på andre
 12. Gjennomfør nulltoleranse både i stort og smått, fra kaffetrakter til styrerom

Så da er det bare å gå i gang. Skap forandring der det trengs.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.